TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK OPTYK
TECHNIK OPTYK
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK ELEKTRYK
TECHNIK ELEKTRYK
TECHNIK ELEKTRYK
TECHNIK ELEKTRYK
Zespół Szkół Nr 2
Zespół Szkół Nr 2
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK PROGRAMISTA
TECHNIK PROGRAMISTA
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA
TECHNIK GEODETA
TECHNIK GEODETA
Previous Next Play Pause

DEKLARACJA MATURA 2022-2023

POBIERZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji

pobierz

Od 2 września 2022 r. do 30 września 2022 r. zajęcia w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie będą odbywały się zdalnie, za wyjątkiem praktyki zawodowej oraz niektórych zajęć praktycznej nauki zawodu ( te, które będą się odbywać poza budynkiem szkoły).

W placówce realizowany jest projekt ,, Mocni energią'', który zakłada ocieplenie budynku od wewnątrz, wymiana grzejników i oświetlenia, zainstalowanie fotowoltaiki oraz pompy ciepła. Ze względu na rozległy zakres prac, którego ukończenie planowane jest na koniec września 2022 r. nauka w trybie stacjonarnym stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz zdrowia uczniów ( hałas, pylenie itp.)

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w sali gimnastycznej dla wszystkich uczniów ( wejście do sali gimnastycznej udostępnione będzie od strony boisk). Jeżeli prace remontowe zakończą się wcześniej niż zakładano, uczniowie niezwłocznie przejdą na tryb nauki stacjonarnej.

Z poważaniem Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie
Renata Burdan

loading...

TECHNIK PROGRAMISTA

loading...

TECHNIK INFORMATYK

loading...

Technik optyk

loading...

Z życia szkoły

loading...

Zespół Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego

Szkoła założona została w 1921 r. przez radnych Sejmiku Powiatowego: mgr Tadeusza Fleszyńskiego, Jana Borysa - rolnika z Surhowa i Stanisława Hewla - dzierżawcę okolicznych wsi. Z funduszu państwowego wydzielono 30,76 ha ziemi na potrzeby szkoły, której opiekunem został Tadeusz Fleszyński.

          Pierwsze zajęcia dydaktyczne odbywały się w budynku liceum ogólnokształcącego, wtedy Gimnazjum Państwowego w Krasnymstawie. W latach 1925 – 1928 zbudowano budynek szkolny, dwa budynki mieszkalne, stajnię, stodołę i spichlerz. Typ szkoły ustalono, jako: 11-miesięczną Szkołę Rolniczą im. Bartosza Głowackiego oraz sześciomiesięczny Kurs Społeczno-Hodowlany.

E-MAIL
sekretariat@zs2krasnystaw.edu.pl
ODWIEDŹ NAS
ul.Marka Sobieskiego 5 22-300 Krasnystaw
Zadzwoń do nas
82 576 30 65

Back to top