ERASMUS + 2019

Rozpoczynamy nabór kandydatów na 4 tygodniowe staże we Włoszech w ramach projektu Erasmus+

Ogłoszenie dotyczy uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie klas II i III kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, technik informatyk i technik elektryk.

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z oferty powinni zapoznać się z regulaminem i złożyć w sekretariacie szkoły Formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 1 do regulaminu. W/w dokumenty i podstawowe informacje o pobycie znajdują się w zakładce Erasmus+

 

 W związku ze zmianami w funkcjonowaniu szkół we wszelkich sprawach związanych z naszą placówką prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. 

Sprawy wymagające osobistego stawienia się  w naszej szkole są możliwe wyłącznie po  telefonicznym umówieniu wizyty. 

 

 

Procedura bezpiecznego funkcjonowania szkoły od 7.06.2021 - pobierz

 

 

Technik elektronik
Tu można coś dopisać
Technik elektryk
Technik geodeta
Technik hotelarstwa
Technik informatyk
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
Technik optyk
Technik programista
Pracownik obsługi hotelowej