Od 21 do 28 czerwca uczestnicy Programu Erasmus+ zapoznawali się z podstawami języka włoskiego. Zajęcia zostały przeprowadzone w wymiarze 10 godzin dydaktycznych. Uczniowie nabyli umiejętności, które pozwolą im porozumieć się podczas pobytu w Bolonii po włosku. Nauczyli się form grzecznościowych, potrafią nawiązać prostą rozmowę, zamówić dania włoskie, zrobić zakupy.

     Grupa aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Podczas pobytu we Włoszech będą mieli okazję praktycznie wykorzystać nabytą wiedzę

 

Opracowała: Marta Kozłowska

      Po wielu miesiącach nauki 25 czerwca w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021.

  Jeszcze kilka dni temu pisaliśmy ostatnie sprawdziany i odpowiadaliśmy a potem z napięciem czekaliśmy na wystawienie ocen. Dziś uczniowie naszej szkoły spotkali się z wychowawcami i otrzymali świadectwa. Wielu z nich zostało wyróżnionych nagrodami za osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie i stuprocentową frekwencję. Nagrody wręczyły im pani Dyrektor Renata Burdan i pani Wicedyrektor Justyna Wolska, gratulując sukcesów i życząc udanych wakacji.

    Panie podkreśliły, że każdy z uczniów naszej szkoły odniósł sukces, na który złożyły się sumienność, dyscyplina i obowiązkowość, tak ważne w nauce.

   Jeszcze tylko wspólne zdjęcia klasowe i rozpoczęliśmy wakacje !!!

Wszystkim Uczniom, Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom szkoły życzymy udanego wypoczynku i do zobaczenia we wrześniu !!!

 

GALERIA

 

 

Jako pierwsi w regionie nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie w dniach 15-16 czerwca 2021r. odbyli szkolenie pod nazwą Postępowanie w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym - teoretyczne i praktyczne aspekty obrony przed uzbrojonym napastnikiem”.

Zostało ono zorganizowane przez firmę Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w Krasnymstawie, której właścicielem jest pan Radosław Szymaszek.

Celami szkolenia były: opis możliwych zagrożeń; ocena przygotowania do sytuacji kryzysowej; wskazanie sposobu postępowania (zasady, procedury) w różnych sytuacjach kryzysowych zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu, związanych m.in. z bezpośrednim atakiem napastnika; określenie roli lidera zarządzającego sytuacją kryzysową.

Odbyło się ono w formie warsztatów wykorzystujących w szczególności pozoracje, symulacje, odgrywanie ról w warunkach zbliżonych do realnego zagrożenia przy użyciu m.in. środków pozoracji walki. Program szkolenia obejmował trzy obszary tematyczne: uzbrojony napastnik; zagrożenie eksplozją; pierwsza pomoc - wybrane zagadnienia (związane z aktami terroru).

Szkolenie prowadził były zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji pan Sebastian Banaszak. Jako czynny zawodowo policjant nadzorował m.in. pododdział antyterrorystyczny, był wielokrotnym dowódcą operacji policyjnych, uczestnikiem specjalistycznych szkoleń w kraju i za granicą (w tym w USA, m.in. z udziałem FBI), dowódcą operacji policyjnej Woodstock. Był również  wykładowcą akademickim.

Dzięki udziałowi w szkoleniu otrzymaliśmy Certyfikat „Bezpieczna Szkoła” wystawiony przez Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w Krasnymstawie.

                                                        Opracowały: Agata Maciejewska, Anna Kurzak

GALERIA

 

W dniu 12.06.2021 roku  w naszej szkole odbyły się warsztaty pedagogiczne dla uczestników Programu Erasmus +.  

Głównym celem zajęć było wzajemne poznanie się uczestników wyjazdu, wzmocnienie poczucia własnej wartości  i przygotowanie do umiejętnego poradzenia sobie w sytuacji rozstania z bliskimi. Ważnym elementem zajęć były warsztaty radzenia sobie ze stresem
w obcym środowisku. Uczestnicy projektu nabywali umiejętności m.in. współpracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, walki ze stereotypami, wiary we własne możliwości.

Prowadzone zajęcia koncentrowały się na doskonaleniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania uczuć – emocji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Był to czas refleksji nad sobą, swoją tożsamością i przyszłym sukcesem zawodowym.

Grupa chętnie się zintegrowała i aktywnie uczestniczyła w zaproponowanych zajęciach. Zajęcia zostały przeprowadzone przez psychologa szkolnego.

 

GALERIA

 

Erasmus+


13 czerwca 2021 roku uczniowie z krasnostawskiego „Głowackiego” wzięli udział w zajęciach przygotowujących ich do pobytu we włoskim kręgu kulturowym.

Wsparcie kulturowe, miało wymiar 6 godzin dydaktycznych, w trakcie, których uczniowie poznali najważniejsze wiadomości dotyczące Włoch. Zapoznali się historią omawianego kraju, od czasów starożytności do współczesności. Poznali uwarunkowania geograficzne. Dowiedzieli się jakie są atrakcje turystyczne regionu i miasta Reggio Emilia, do którego jadą, oraz innych słynnych miast włoskich. Kolejnymi aspektami, zajęć były sztuki plastyczne, muzyka, kinematografia. Poświęciliśmy również dużo uwagi kuchni włoskiej, ponieważ jest istotnym elementem omawianej kultury. W ostatnim bloku tematycznym uczniowie uzyskali praktyczne wskazówki dotyczące życia w Italii, które pomogą jak najlepiej funkcjonować podczas wyjazdu do tego pięknego kraju.

Dorota Wertani