W dniu 21.12.2021 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu edukacji prawnej w ramach akcji „Lekcje z Temidą”. Program ten ma na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży.

Spotkania przeprowadzone zostały za pomocą platformy Microsoft Teams
w klasach: I TI, I TEL, I TMR, I TH.

Podczas tych zajęć prowadząca Pani Paulina Salamon w bardzo ciekawy sposób przedstawiła młodzieży podstawowe zagadnienia z zakresu prawa. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się dlaczego ludzie stworzyli prawo, jak należy reagować na prześladowanie w szkole i Internecie, gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa, jakie prawa ma konsument, jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich robić.

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, chętnie brali udział
w dyskusji i odpowiadali na zadawane pytania. Na koniec zajęć każdy mógł sprawdzić nabytą wiedzę podczas testu online.

„Lekcje z Temidą” organizuje Fundacja Altum. Program finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

„Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie”

Ga 5,13

 

Kierując się powyższym mottem uczniowie ZS Nr 2 im. Bartosza Głowackiego włączyli się do akcji charytatywnej na rzecz Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Krasnymstawie.

W grudniu w naszej szkole zorganizowano  zbiórkę środków higienicznych dla podopiecznych placówki. Pomimo pandemii i czasu spędzonego na zdalnej nauce nasi nauczyciele i uczniowie okazali dobre serce i wsparli ośrodek najpotrzebniejszymi dla nich rzeczami.

  Oprócz naszej szkoły w pomoc placówce zaangażowali się również pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.
Finał obu akcji były prezentowany w Telewizji Lublin podczas wieczornego wydania Panoramy Lubelskiej.

Dziękujemy naszym uczniom i nauczycielom za dobre serce i jak zwykle aktywne zaangażowanie.

 

 

 

 

Opracowała: Justyna Mańkowska-Wrona

 

Opracowała: Justyna Mańkowska-Wrona

13 XII 2021r uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji historii. Z okazji 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce obejrzeli inscenizację nawiązującą do zdarzeń z 13 XII 1981r. Obchody, przygotowane przez Samorząd Powiatu Krasnostawskiego, Powiatową Bibliotekę Publiczną, Parafię pw. Trójcy Przenajświętszej oraz Krasnostawski Dom Kultury, pozwoliły młodzieży przenieść się na ulicę polskiego miasta z tamtego okresu. Natomiast uczniowie z klasy III TMR, Marcin Mochniej i Szymon Oszust wcielili się w role Milicjantów.

 

Z dumą informujemy, że nasi uczniowie:
Emilia Bortacka z klasy IV TG i Jakub Knap z klasy IV TI, zostali nagrodzeni stypendium w ramach projektu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”, realizowanego przez Województwo Lubelskie. Mamy nadzieję, że otrzymane stypendium pomoże im rozwijać naukowe pasje. Serdecznie gratulujemy!!!!

 

W dniu 25 listopada 2021 roku odbył się szkolny etap konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”. Jest on organizowany dla szkół biorących udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy KULTURA BEZPIECZEŃSTWA.

Konkurs popularyzuje  wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzę dotyczącą przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Do etapu szkolnego zgłosiło się dziesięciu uczniów naszej szkoły, którzy na platformie Testportal  otrzymali  do rozwiązania test składający się z 25 pytań. Po dogrywce składającej się z 20 pytań oraz  dogrywce polegającej na odpowiedziach indywidualnych laureatami etapu szkolnego zostali:

pierwsze miejsce – Emilia Bortacka IV TG

drugie miejsce – Jakub Kata III GTI

trzecie miejsce – Oliwia Stefańczyk  III GTE

Zwycięzcy etapu szkolnego będą reprezentować naszą szkołę w konkursie regionalnym, który odbędzie się na przełomie stycznia i marca 2022 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie.

Naszym laureatom życzymy powodzenia.

Konkurs przygotował Mirosław Sulima. Pomocy technicznej udzielili: Eliza Chomik i Adam Korkosz.

Opracował: Mirosław Sulima