Uczniowie się szkolą

Dnia 28 stycznia 2021 roku uczennice klasy  II Technik reklamy wraz z opiekunem panią Joanną Radecką uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez terenowy oddział ZUS w Krasnymstawie. Spotkanie przeprowadzono online za pośrednictwem narzędzia Webex Events.

Temat wydarzenia:
ROZPOCZYNASZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-MASZ WYBÓR.

 Szkolenie przeprowadził kierownik Biura Terenowego w Krasnymstawie ZUS Oddział w Biłgoraju pan Piotr Kucharczyk. Zapoznał uczestników z zagadnieniami  takimi jak: ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS+ oraz ubezpieczenia zdrowotne. Zdobyta na spotkaniu wiedza  ma ułatwić  młodym ludziom zakładanie własnej firmy.

 Joanna Radecka