Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie realizują projekt „EkoFlow” w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady "Zwolnieni z Teorii". Projekt skupia się na podnoszeniu świadomości ekologicznej i zmienianiu swoich zachowań na takie, które sprzyjają środowisku. Jednym z działań zespołu projektowego jest "Szafa Inspiracji”, która odwiedziła także naszą szkołę.
Każdy z nas ma ubrania, w których nie chodzi, a jednocześnie brakuje nam kilku rzeczy w szafie. Szafa ma na celu dać ubraniom drugie życie. Jeśli masz coś w czym nie chodzisz, nie wyrzucaj tego, włóż do naszej szafy, natomiast jeśli jest coś co Ci się podoba, weź to dla siebie.
Przemysł modowy to trzeci największy truciciel na ziemi. Odpowiada za 92 miliony ton odpadów rocznie. Przemysł odzieżowy odpowiedzialny jest za 20% całkowitego zużycia wody na świecie oraz powstanie ok. 8% gazów cieplarnianych co przyczynia się do zmian klimatu. 35% mikroplastiku w wodzie pochodzi z prania tekstyliów, a do produkcji kilograma odzieży z bawełny używa się ok. 3 kilogramów chemikaliów.
Ważnym krokiem do ograniczania konsumpcji jest korzystanie z ubrań z drugiej ręki oraz dzielenie się swoimi, w których i tak nie chodzimy.
Zapraszamy na media społecznościowe projektu:
Facebook: EkoFlow
Instagram: ekoflow.projekt
TikTok: ekoflow.projekt

             

    Zwyciężczyni otrzymała czek na 1000 zł oraz voucher o równowartości 2000zł na nagranie utworu w profesjonalnym studiu nagrań Damian „Damianos” Chabros / Twins Studio.        

       27 marca 2024 roku w Krasnostawskim Domu Kultury odbył się finał siódmej edycji powiatowego konkursu The Voice of Głowacki, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego oraz Krasnostawski Dom Kultury.

           Pani dyrektor ZS Nr 2 im. Bartosza Głowackiego Renata Burdan, powitała licznie przybyłych gości: pana Marka Nowosadzkiego - wicestarostę krasnostawskiego, panią Justynę Przysiężniak -  wiceprzewodniczącą rady powiatu krasnostawskiego, pana Mirosława Księżuka - wiceprzewodniczącego rady powiatu krasnostawskiego, panią dyrektor Iwonę Stępień reprezentującą Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, pana Krzysztofa Grabowskiego – prezesa Kasy Unii Lubelskiej, pana Huberta Prusa – wiceprezesa Kasy Unii Lubelskiej, panią Elżbietę Pastuszak - kierownika oddziału Kasy Unii Lubelskiej w Krasnymstawie, panią Annę Jeleń - przewodniczącą Rady Rodziców, pana Damiana Kozyrskiego – dyrektora Krasnostawskiego Domu Kultury oraz dyrektorów szkół, instruktorów, nauczycieli, opiekunów, rodziców i młodzież zebraną podczas finału konkursu.

          Szczególne podziękowanie otrzymał pan Damian Kozyrski -  dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury. To dzięki jego życzliwości konkurs zyskał profesjonalną oprawę.

          Dzięki firmie FOTO-STUDIO Sarzyńscy mogliśmy na żywo oglądać zmagania uczestników i poszerzyć grono odbiorców.

          O tytuł The Voice of Głowacki walczyli:

Maja Szostak, Julia Muda, Klaudia Żuk, Grzegorz Gierula, Natasza Soboń, Aleksandra Skrzypczuk, Oliwia Nosal, Lena Bielesza, Lena Kuśmierczyk.

          Jurorzy w składzie: pan Michał Antoniak, pan Damian Chabros, pan Patryk Staszczyk i pan Sławomir Bandosz do ścisłego finału wybrali Maję Szostak, Nataszę Soboń, Aleksandrę Skrzypczuk i Lenę Bieleszę.

          Mieliśmy również okazję obejrzeć występ naszych jurorów oraz mini koncert zwyciężczyni poprzedniej edycji Martyny Błaziak.

          Laureatką pierwszego miejsca została Aleksandra Skrzypczuk. Wywalczyła nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, voucher o równowartości 2000 zł na nagranie piosenki w profesjonalnym studiu nagraniowym Damian „Damianos” Chabros / Twins Studio, słuchawki bezprzewodowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, miesięczny karnet na siłownię od klubu Xtreme Fitness Krasnystaw, upominek od PGE Dystrybucja S.A., upominek od Kasy Unii Lubelskiej  a także pamiątkową statuetkę – złoty mikrofon.

          Laureatką drugiego miejsca została Natasza Soboń, która otrzymała czek o równowartości 800 zł ufundowany przez Kasę Unii Lubelskiej oraz anonimowego darczyńcę,  słuchawki bezprzewodowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, upominek od PGE Dystrybucja S.A. oraz  upominek od Kasy Unii Lubelskiej.

          Laureatką trzeciego miejsca została Maja Szostak, która otrzymała czek o równowartości 600 zł ufundowany przez Kasę Unii Lubelskiej oraz anonimowego darczyńcę, słuchawki bezprzewodowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, upominek od PGE Dystrybucja S.A. oraz  upominek od Kasy Unii Lubelskiej.

          Czwarte  miejsce zajęła Lena Bielesza, która otrzymała bon na zakupy w sklepach jubilerskich Aurum o wartości 200 zł,   słuchawki bezprzewodowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, upominek od PGE Dystrybucja S.A. oraz  upominek od Kasy Unii Lubelskiej.

          Nagrodę Publiczności, zdobywając najwięcej polubień w głosowaniu na naszej stronie internetowej, wywalczyła Natasza Soboń. Otrzymała czek o wartości 300 zł ufundowany przez państwa Dorotę i Anne Jana Hielema z firmy DORAN, słuchawki bezprzewodowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, upominek od PGE Dystrybucja S.A. Oraz upominek od Kasy Unii Lubelskiej.

   Dodatkową nagrodą dla finalistów od Krasnostawskiego Domu Kultury będzie występ na koncercie podczas tegorocznych Chmielaków Krasnostawskich.

          Wszyscy laureaci otrzymali także upominki od PGE Dystrybucja S.A. podczas I etapu konkursu tzw. „Przesłuchań w ciemno”.

          Jeszcze raz podziękowania składamy naszym sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Krasnymstawie – sponsorowi głównemu i fundatorowi nagrody pieniężnej za I miejsce, panu Damianowi Chabrosowi – fundatorowi vouchera na nagranie autorskiego utworu w profesjonalnym studio nagrań Damian „Damianos” Chabros /Twins Studio, fundatorom nagród pieniężnych za II i III miejsce: Kasie Unii Lubelskiej Oddział w Krasnymstawie, Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie, Państwu Dorocie i Anne Janowi Hielema z firmy DORAN oraz sponsorowi pragnącemu pozostać anonimowym.

          Dziękujemy również sponsorom nagród rzeczowych: AURUM Sklep Jubilerski Zakrzewscy – fundatorowi bonu dla laureata czwartego miejsca do wykorzystania w sklepie jubilerskim AURUM, PGE Dystrybucja S.A. – fundatorowi pakietów upominków dla wszystkich uczestników, Siłowni i Klubowi Fitness „Xtreme Fitness Krasnystaw” – fundatorowi miesięcznego karnetu na siłownię, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krasnystaw –  za udzielone wsparcie produktowe.

        Finał poprowadzili: Wiktoria Tłuczek i Maksymilian Mróz.

Relację fotograficzną przygotował pan Piotr Mąka.

Relację w serwisie youtube prowadził na żywo pan Przemysław Sarzyński.

     Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli nas przy organizacji konkursu: naszym uczniom oraz kolegom i koleżankom, w szczególności pani Annie Weremko, pani Weronice Kleszowskiej oraz panu Mirosławowi Sulimie.

          Szczególne podziękowania kierujemy dla pani dyrektor Renaty Burdan za wsparcie i wszelką pomoc.

Konkurs przygotowały: Agata Maciejewska, Anna Kurzak, Justyna Mańkowska- Wrona, Eliza Chomik, Anna Stasiuk

 

GALERIA

W dniu 16.03.2024 roku  w naszej szkole odbyły się warsztaty pedagogiczne dla uczestników Programu Erasmus +. Głównym celem zajęć było wzajemne poznanie się uczestników wyjazdu, wzmocnienie poczucia własnej wartości  i przygotowanie do umiejętnego poradzenia sobie w sytuacji rozstania z bliskimi. Ważnym elementem zajęć były warsztaty radzenia sobie ze stresem w obcym środowisku. Uczestnicy projektu nabywali umiejętności m.in. współpracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, walki ze stereotypami, wiary we własne możliwości.

Zajęcia koncentrowały się na doskonaleniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania uczuć – emocji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Był to czas refleksji nad sobą, swoją tożsamością i przyszłym sukcesem zawodowym.

Grupa chętnie się zintegrowała i aktywnie uczestniczyła w zaproponowanych zajęciach.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez psychologa szkolnego.

 Opracowała: Justyna Mańkowska-Wrona

GALERIA

19 marca 2024 roku w Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie odbyła się gala stypendystów programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny. Projekt „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” realizowany jest przez województwo lubelskie w ramach Działania 10.4 Kształcenie Zawodowe, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, dofinansowanego przez Unię Europejską. Celem projektu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia zdolnych uczniów uczęszczających do szkół zawodowych, którzy znajdują się w  niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Z naszej szkoły stypendia otrzymali: Patrycja Dąbek, Kamila Wójcik, Klaudia Koza, Adrian Kmieć, Mateusz Chmielewski i Bartłomiej Gawera. Wsparcie stypendialne o łącznej kwocie 6000 zł, tj. 600 zł miesięcznie dla każdego ucznia  przyznane zostało na okres 10 miesięcy. Gratulujemy tak licznej grupie naszych stypendystów i cieszymy się z ich sukcesu.
Opracował: Mirosław Sulima