O zawodzie:

Cele kształcenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  • 1) Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
  • 2) Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;
  • 3) Prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • 4) Prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

 

Plan nauczania:

Liczba godzin kształcenia zawodowego

  1. Łączna liczba godzin kształcenia praktycznego 161
  2. Łączna liczba godzin kształcenia teoretycznego 424

Plan nauczania przedmiotowego

  • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: język obcy(angielski) w rolnictwie, przepisy ruchu drogowego, prowadzenie działalności rolniczej, BHP w produkcji rolniczej, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika w rolnictwie.
  • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: prowadzenie produkcji rolniczej - zajęcia praktyczne.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

Okres nauczania: 1,5 rok (3 semestry), w formie zaocznej (zajęcia sobota, niedziela)

 

Plan zajęć  2021