Profil Kandydata systemu rekrutacji elektronicznej Vulcan  - TUTAJ

 

Zasady rekrutacji

Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie do naszego technikum, w momencie składania podania (wydrukowanego z systemu) pobierz z sekretariatu skierowanie na badania lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu.

Absolwenci którzy jeszcze nie wybrali szkoły i w systemie elektronicznego naboru nie określili preferencji mogą to zrobić w naszej szkole. Chętnie pomożemy w procesie generowania elektronicznego zgłoszenia.

Przy ustalaniu liczby punktów uwzględnia się:

 1. Egzamin ósmoklasity
 2. Oceny na świadectwie z:
  • języka polskiego
  • języka obcego
  • matematyki
  • oraz z czwartego przedmiotu w zależności od typu szkoły: DLA TECHNIKUM
   • technik informatyk - informatyki,
   • technik programista - informatyki,
   • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - informatyki,
   • technik hotelarstwa - geografii,
   • technik elektryk - informatyki,

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022