KONTAKT

Rzecznik Praw Ucznia: Marcin Góreczny

Formy kontaktu:
1. Wiadomość w dzienniku elektronicznym.
2. Skrzynka pytań i wniosków (wnioski muszą być podpisane).
3. Kontakt osobisty podczas dyżuru w czwartki od godz. 14:10 do 14:55.

DOKUMENTY
Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia