Uczniowie: Jakub Tarnowski (4 TG), Hubert Kołodziejczyk (4 TEL) i Łukasz Wojnarowski (4 TEL) przystąpili do udziału w XI Lubelskim Konkursie Statystyczno-Demograficznym Sigma Kwadrat organizowanym przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Sta­ty­styczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Urząd Sta­ty­styczny w Lubli­nie.
Temat pracy konkursowej: „Przedstaw demograficzny portret mieszkańca miasta lub gminy, w której się uczysz na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, uwzględniając m.in. wiek, wykształcenie oraz stan cywilny mieszkańców”.
Praca ta zapewniła udział w finale konkursu, do którego zakwalifikowało się 10 drużyn z województwa lubelskiego.
27 listopada 2023 r. uczniowie przystąpili do II etapu konkursu- testu z wie­dzy sta­ty­stycz­nej i demo­gra­ficz­nej. Ostatecznie zajęli V miejsce w województwie,  otrzymali nagrody rzeczowe w postaci czytników elektronicznych.

Opracowała:
Eliza Chomik